Horts socials En aquests darrers anys, els projectes d’espais d’horts amb finalitats socials han tingut un creixement important en moltes ciutats i pobles…