JOAN MELÈ
Ex-subdirector general de Triodos Bank a Espanya (Barcelona) i membre del seu Consell Assessor, amb més de 35 anys d’experiència professional en el sector de la banca. És conferenciant i formador sobre valors, fundador de l’empresa Taller de Conciencia, promotor de la banca ètica a Espanya i Llatinoamèrica, i autor dels llibres Dinero y conciencia i La economía explicada a los jóvenes

NAJIA LOTFI
Diputada del Parlament del Marroc (Guercif, Marroc) en representació dels marroquins residents a l’estranger. Membre de la Comissió d’Afers Exteriors i economista especialitzada en Economia i Finances Islàmiques. Presidenta del Centro de Estudios e Investigación en Economía y Finanzas Islámicas en España, i presidenta directora de CoopHalal, cooperativa de serveis financers islàmics. És professora de Finances Islàmiques a la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

L’entrevista ha tingut lloc a la Casa Rudolf Steiner. En aquest local de Sarrià (Barcelona) del qual Joan Melé n’és promotor, s’hi reuneixen grups, s’ofereix formació des d’una perspectiva antroposòfica i es promou la llibertat, sobretot en els àmbits de l’educació i l’art. Joan Melé i Najia Lotfi promouen dos tipus de banca diferents a la convencional.

“LA LLEI ISLÀMICA PROHIBEIX PRESTAR AMB INTERÈS. UN BANC ISLÀMIC NO ET PRESTA DINERS, SINÓ QUE ENTRA EN EL TEU NEGOCI.”
Najia Lotfi

“L’OBJECTIU D’UN BANC ÈTIC NO ÉS EL NEGOCI, SINÓ EL CANVI SOCIAL. UN BANC POT SER UN INSTRUMENT PER MILLORAR EL MÓN.”
Joan Melé

“GUANYAR DINERS NO ESTÀ MAL VIST EN L’ISLAM, SEMPRE QUE COMPLEIXIS  L’IMPOST RELIGIÓS (ZAKAT). PERÒ NOMÉS ES POT CONTREURE UN DEUTE EN CAS D’EXTREMA NECESSITAT.”
Najia Lotfi

“JO CREC QUE, EN EL FONS, L’ACUMULACIÓ DE DINER TÉ A VEURE AMB LA POR A LA MORT. EL DINER DÓNA UN PODER COM SI ES POGUÉS DOMINAR LA MORT.”
Joan Melé

Share