BASES DELS CONCURSOS DIALOGAL: FOTOGRÀFIC I PETIT DIALOGAL

1. PARTICIPACIÓ. Tothom qui ho desitgi podrà participar-hi lliurement, sense restricció de cap mena. Els adults participaran presentant fotografies i els infants ho faran presentant dibuixos. Les obres presentades hauran de ser inèdites i se’n podran presentar tantes com l’autor/a desitgi.

2. TEMA. Empatia.

3. FORMAT I PRESENTACIÓ. Les fotografies s’hauran de compartir a Facebook, Twitter o Instagram amb l’etiqueta #EmpatiaDialogal o bé es podran enviar per correu electrònic a concurs@dialogal.org. En el cas dels infants, els dibuixos s’hauran d’enviar per correu electrònic a concurs@dialogal.org.

4. TERMINIS. El concurs restarà obert fins al 15 de febrer de 2018.

5. PREMI. L’autor/a de la fotografia premiada rebrà el llibre “La vida secreta de la pregària”, de Francesc Torralba (Angle Editorial). L’autor/a del dibuix premiat rebrà el llibre de “Respira”,  d’Inês Castel-Branco.

6. VEREDICTE. Seran premiats tan sols una fotografia i un dibuix, que escollirà l’equip de Dialogal. El veredicte es comunicarà als guanyadors/es i es farà públic a través de les xarxes socials de Dialogal.

7. DRET D’ÚS. Les imatges participants al concurs podran ser utilitzades i difoses per Dialogal en qualsevol dels seus canals.

8. ACCEPTACIÓ. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret a decidir sobre qualsevol aspecte o imprevist.